Jeg er født i Tyskland og boede bl.a. i Berlin, Amsterdam og flere år i en af verdens smukkeste byer, Rom. Men en dag mødte jeg en smuk kvinde fra Danmark på Piazza Navona. Otte måneder senere fulgte jeg efter hende til København og boede i halvfemserne på Vesterbro i Tove Ditlevsens barndomsgade. I 2000 flyttede vi til Nykøbing Falster og siden da arbejder jeg som skribent, bogdesigner og som kunstner. 

For 25 år siden debuterede jeg som forfatter; til dato har jeg udgivet 18 bøger i flere sprog. Siden min første bogudgivelse har jeg  illustreret mine tekster selv, skabt et sammenhæng mellem sproget og det visuelle – enten i form af collager, fotografier eller malerier. Hvad skjuler sig under overfladens skær? Mine billeder fortæller en historie ved brug af stærke farver og former, der på dynamisk vis strømmer ind i hinanden. Enten i et nemt tilgængeligt udtryk eller i symbolsk form med surrealismens virkemidler. 

I 2017 åbnede jeg mit eget galleri i Nykøbing Falsters Latinerkvarter. Når jeg kigger langs det gamle stræde ser jeg Klosterkirken i den ene ende og når jeg kigger ud over den hyggelige baggård kan jeg se vandtårnet i Hollandsgård. Et rart sted at være.

 

DEUTSCH

Ich wurde in Herford geboren und lebte unter anderem in Berlin, Amsterdam und Rom. Während meines langjährigen Aufenthalts in Italien sammelte ich Erfahrungen als Schauspieler, war an 12 Filmprojekten beteiligt und tourte mit einer Theatergruppe. Anschließend reiste ich nach Dänemark und wohnte einige Jahre im Kopenhagener Stadtteil Vesterbro. Anfang der Neunziger veröffentlichte ich mein erstes Buch, diverse Publikationen folgten. 2000 zog ich nach Nykøbing und wurde Mitglied in der dänischen Schriftstellervereinigung "StORDstrømmen". Seit 2011 gibt der Brighton Verlag bei Frankfurt die meisten meiner Werke heraus. Neben dem literarischen Schreiben arbeite ich als Übersetzer und widme mich dem Design von Bucheinbänden und der bildenden Kunst. 2017 eröffnete ich meine eigene Galerie.

Seit meiner ersten Veröffentlichung habe ich meine Bücher selber illustriert; die Erstellung eines Zusammenhangs zwischen Sprache und dem Visuellen fasziniert mich. Die Verbindung zwischen poetischen Zeilen/der Bildsprache und optischen Eindrücken und Assoziationen, die ein Bild hervorruft. Entweder in Form von Zeichnungen, Collagen oder Fotografien. Was verbirgt sich unter der Oberfläche? Meine Bilder erzählen eine Geschichte unter Verwendung starker Farben und dynamischer Formen, die oftmals ineinander fließen. 

 

ENGLISH

I was born in Herford (Germany) and lived successively in Berlin, Amsterdam and Rome. During a long stay in Italy I gained experience as an actor, played in 12 films and toured with a theatre group. Afterwards I moved to Denmark and lived a few years in Copenhagen's Vesterbro district. Beginning of the nineties I published my first book, followed by various publications. In the year 2000 I moved to Nykøbing and became a member in the Danish writers' association "StORDstrømmen". Since 2011 the German publisher "Brighton Verlag" at Frankfurt releases most of my titles. In addition to literary writing I work as a translator and are dedicated to the design of book covers and visual arts. In 2017 I opened my own art gallery.

Since my first book publication I have illustrated the texts myself; the creation of a context between language and the visual is fascinating. The connection between poetic lines/pictorial language and visual impressions and associations that an image evokes. Either in the form of drawings, collages or photographs. What is hidden beneath the surface? My pictures tell a story using strong colors and dynamic shapes that often flow into each other.